مراسم قرائت زیارت عاشورا


  • محبین الحسین (ع) اردبیل هیئت :
حسینیه زیارت عاشورا اردبیل | هیئت محبین الحسین (ع) اردبیل | هیئت زنجیرزنان زیارت عاشورا اردبیل

برگزاری هفتگی مراسم پرفیض زیارت عاشورا همراه با سخنرانی ، قرائت و تفسیر قرآن کریم و مداحی در حسینیه زیارت عاشورای اردبیل

برنامه زمانبندی مراسم

06:30 - 06:45 قرائت قرآن
06:45 - 07:45 تفسیر قرآن
07:45 - 08:30 مداحی
08:30 - 09:00 زمزمه زیارت عاشورا - حاج حسن مکارمی
09:00 - 09:30 سخنرانی