هیئت مقدس زیارت عاشورا در سال ۱۳۶۸ با همراهی تعدادی از جوانان متدین و باورمند به احکام نورانی دین و کتاب مقدس آن شکل گرفت و وجهه ی همت خود را آشنا ساختن جوانان این منطقه با احکام دین و اصول مذهب و عشق به ائمه ی طاهرین علیهم السلام قرار داد.برای این منظور از علمای دین و اساتید قرآن کمک گرفت و کار خود را با جلسات هفتگی تفسیر قرآن کریم و قرائت جزء خوانی آن ، آموزش احگام ، قرائت زیارت عاشورا ، برگزاری محافل روضه خوانی و راه اندازی دسته های عزاداری و زنجیر زنی آغاز کرد. در این مسیر فراز و فرود های فراوانی را تجربه نمود اما سپاس خدای را هر سال نسبت به سال قبل برنامه ها هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت متعالی تر شدند.
یکی از مشکلات مهم این هیئت در طول تشکیل خود تهیه ی مکان مناسب برای اجرای شعائر مذهبی بود که بحمدالله از سال ۱۳۹۱ با یاری تعدادی از ارباب فضیلت و احسان خانه ای در یکی از محلات قدیمی شهر به نام پیرزرگر خریداری و وقف این حسینیه ی مقدس شد. تغییراتی در درون ساختمان انجام گرفت.برنامه ها متشکل تر شدند. امروز این هیئت مقدس حدود یک هزار نفر عضو ثابت و هزارها نفر مراجعین عادی دارد که اکثر قریب به اتفاق آن، جوانان پر شوری هستند . امروز دسته ی عزاداری این هیئت جزو آبرومندترین ، پرشورترین و بامعرفت ترین و بزرگترین دسته های عزاداری شهر به حساب می آید. شهری که خود پایتخت حسینیت است. مجالس وعظ و موعظه ی این هیئت یکی از پر رونق ترین محافل مذهبی شهر است.
سال هاست در طبقه ای زیر همکف این ساختمان برای بانوان اردبیلی مجلس تعلیم قرآن و تفسیر آن دایر شده است. صبح جمعه ی این هیئت شور دیگری دارد. نوای زیارت عاشورا با حضور صدها نفر از اهالی حسینی اردبیل برگزار می شود و ده ها برنامه ی دیگر که مجال بیان آن نیست. دیگر ساختمان موجود کفاف مراجعه کنندگان را نمی نمود یکی از همسایگان حسینیه ی زیارت عاشورا نصف ساختمان خود را وقف حسینیه نمود که در اینجا از دکتر جعفر نصوحی کمال تشکر را داریم و نصف دیگر آن از وراث خانواده نصوحی خریداری شد و لازم است حسینیه تجدید بنا شود.لازم است از مرحوم حاج عباسعلی غنی زاده که در خرید حسینیه نقش عمده ای داشته اند یادی کنیم و برای ایشان علو درجات از خدای متعال مسئلت نماییم و از حاج صادق زنده دل داماد محترم مرحوم حاج عباسعلی غنی زاده و خانواده محترمش که اهل خیر و احسان هستند و راه نجات انسان ها را در پیروی از دین خداو ائمه طاهرین جستجو می کنند کمال تشکر را داشته باشیم.

تولیت حسینیه زیارت عاشورا
حسن مکارمی نیا